Loading…
End User License Agreement

MyMuseum Általános Szerződési Feltételek

(for English please scroll down)

 

Szerződő Felek

Jelen általános szerződési feltételek a Török Tünde egyéni vállalkozó  által üzemeltetett, a www.mymuseum.co webcímen elérhető webáruházban kötött adásvételek általános szerződési feltételeit szabályozzák. Jelen általános szerződési feltételek bármikor megtekinthetők a www.mymuseum.co internetes oldalon. Szerződő felek Török Tünde, egyéni vállalkozó, mint eladó (a továbbiakban: Eladó vagy MyMuseum) és a megrendelő személy, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Felhasználó). Vásárló lehet bárki, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

Cégnév : Szendrő Veronika E.V.

Székhely : Dohány utca 30/a, Budapest, 1074

Adószám : 67871461-1-42

Weboldal : http://mymuseum.art           

E-mail: mymuseum.art@gmail.com

Ügyfélszolgálat címe :   mymuseum.art@gmail.com

Megrendelés menete

A felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a MyMuseum fiókjába.

Az ‘Artworks’ menüpontból válogat műalkotások között, a művek képei alatti ‘Buy’ gombra kattintva a műalkotás bekerül a kosárba.

Az ‘Add to MyMuseum’ gombra kattintva a műalkotás bekerül a MyMuseum fiókba, de még nem jelenik mega kosárban, ahhoz a ‘Buy’ gombra kell kattintani.

A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a ‘kosár’ ikonra kattintva.

Felhasználó a megvásárolni kívánt műalkotás, műalkotások darabszámát, paramétereit beállítja. A „X - törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

A digitalis kereten bemutatandó műalkotások esetén, amennyiben a felhasználó nem választott a műalkotáshoz keretet, a kosár tartalmánál megjelenik a ‘Choose a digital frame for the artwork, please’ link, amin keresztül olyan oldalra irányítódik a felhasználó, ahol kiválaszthatja a digitalis keretet a műalkotáshoz. Innen megint a ‘Buy’ gomb segítségével teheti be a keretet a kosárba. A digitális kereten bemutatandó műalkotás vásárlása nem lehetséges digitális keret vásárlása nélkül. 

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, újra az Artworks menüponton keresztül tud böngészni, a kosár tartalma közben nem változik. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, „Buy” gomb megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát. A felhasználó kiválasztja a szállítás módját, majd megadja a személyes adatokat és a szállítási címet.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után az Eladó azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy Felhasználó elálljon a szerződéstől.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Buy” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

A rendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása 48 órán belül történik. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.Az adatbeviteli hibák javítására a Vásárlónak a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás

A MyMuseum minden megrendelésről e-mailes visszajelzést küld a Vásárló email címére. A megrendelés beérkezését követően a Vásárló egy automatikusan generált e-mailt kap a megrendelés tényének visszaigazolásáról, majd a MyMuseum egy további emailben tájékoztatja a Vásárlót a várható szállítási/átvételi időpontról. A megrendelés állapotával, módosításával kapcsolatos telefonos egyeztetés szükségessége esetén kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Fizetési Feltételek

Áruházunkban lehetőség van a megrendelés ellenértékének a Pay Pal online fizetési rendszeren keresztül történő kifizetésére, valamint üzletben történő személyes átvétel esetén a vételár készpénzben történő kiegyenlítésére.

Szállítás

A Vásárló kétféle szállítási mód közül választhat.

Személyes átvétel esetén a megrendelés visszaigazolását követő emailben tájékoztatjuk a megrendelés átvételének várható időpontjáról. A regisztrációval rendelkező Vásárlónak lehetősége van a megrendelés állapotát nyomon követni személyes profiljában is. A megrendelés átvételének ideje legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 7-9 munkanap.

Futárszolgálattal történő szállítási mód választása esetén az alábbiak szerint járunk el: 

A MyMuseum a megrendelést GLS futárszolgálattal juttatja el a Vásárló által megadott szállítási címre az Európai Unión belül. A megrendelt termékek kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A termék szállítási ideje a fizetéstől számított 14-21 munkanap, a megrendelés várható szállítási idejét a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A Vásárlónak a szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. A megrendelés kézbesítését a futárszolgálat hétköznapokon normál munkaidőben végzi. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, abban az esetben másodszori kézbesítésre kerül sor. Ha a másodszori kézbesítés is sikertelen, akkor a futárszolgálat felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval cím és időpont egyeztetés végett. A futárszolgálat maximum öt napig tárolja a csomagot, és ha a harmadik kísérlet is sikertelen a csomagot visszaszállítja az Ügyfélszolgálatra. Vásárló köteles a terméket átvételkor megvizsgálni, illetve a szállítmány tartalmát tételesen ellenőrizni, és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően Eladó a Vásárló hibás teljesítésre vonatkozó reklamációját nem fogadja el. Ha a csomag tartalma a kézbesítéskor sérült, akkor a Vásárló köteles a futárral jegyzőkönyvben rögzíteni a hibás teljesítés tényét és a küldeményt visszaküldeni. A hiba jelzése, jegyzőkönyv felvétele a Vásárló kötelezettsége, ennek elmulasztása a Vásárló terhére esik. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy  a szállítmányt átveszi, illetve meghatalmazott útján gondoskodik annak átvételéről.

 Elállási jog

Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól/eladótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: mymuseum.art@gmail.com, Dohány utca 30/a, Budapest, 1074 . Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ha a Vásárló emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatott termék átvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik. A termék visszaküldésének díja a Vásárlót terheli. A MyMuseum a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a visszatérített terméket át nem veszi.

A Vásárló köteles MyMuseum számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014 (II.26) Korm.rendelet 29 § (1) i) pont  értelmében  a fogyasztó digitális műalkotás vásárlása esetén nem jogosult élni elállási jogával, ha az átadást követően a termék csomagolását felbontotta.

Jótállás:

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

A Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállás esetén a Vásárlót a Ptk.-ban meghatározott kellékszavatossági jogok illetik meg a vásárlástól számított 1 év időtartam alatt.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság kapcsán meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szerzői Jogok:

 A MyMuseum weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a MyMuseum. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Adatvédelem

Török Tünde egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatkezelő címe: Dohány utca 30/a, Budapest, 1074

Az adatkezelő elérhetősége: info@mymuseum.co

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: - A MyMuseum kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai, megbízottjai és teljesítési segédei.  Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően a Ptk. által meghatározott általános elévülési idő elteltével törlésre kerülnek.  A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  - személyes adatainak helyesbítését,  - személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: 

Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

A Vásárló a termékkel vagy a MyMuseum tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a MyMuseum jelen ÁSZF-ben megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.

Amennyiben a MyMuseum és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a MyMuseum-mall folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

- Bírósági eljárás kezdeményezése

 

A Békéltető Testület előtti eljárásra a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az (1) és (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Egyéb rendelkezések:

 A jelen ÁSZF-ben foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a MyMuseum Weboldalán  a www.mymuseum. co -n keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Ezen ÁSZF a magyar törvények hatálya alá tartozik. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelekzései alkalmazandóak.

MyMuseum  jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A Webshop Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 26.

 

END USER LICENSE AGREEMENT
 

Parties

The present agreement regulates the sales and takeovers through the webwhop of www.mymuseum.co operated by Tünde Török EV. The present agreement is available via the website for the public. The contracting Parties are Tünde Török EV, as Seller (thereafter the Seller or MyMuseum) and the person who takes an order, as the Buyer (thereafter the Buyer or User). Upon accepting the present agreement and recognising it as obliging to them anyone may be a Buyer. The primary language of the agreement is Hungarian.

Name of the company: Veronika Szendrő E.V.

Address: Dohány utca 30/a, Budapest, 1074

Tax number: 67871461-1-42

Website: http://mymuseum.art         

E-mail: mymuseum.art@gmail.com

Customer service :  mymuseum.art@gmail.com

The procedure of taking orders

Having registrated the user logs in to their MyMuseum account.

They browse among the artworks in 'Artworks' and after having clicked on the button 'Buy' under the photo of the artwork the user finds the artwork in their cart.

If the user clicks on ' Add to MyMuseum', the artwork is placed in the user's MyMuseum account, but does not appear yet in the cart, to have it in the cart the user must click on 'Buy' first.

The user may view the content of their cart whenever they click on button 'cart'.

The user sets the parameters of the artwork that they intend to buy, the number of copies they want to buy and by clicking on 'x - delete' they may also delete items from the cart. After the number of copies are confirmed, the content of the cart automatically updates.

In case of artworks to be displayed on a digital frame, if the user has not chosen a frame yet, the 'Choose a digital frame for the artwork, please' link appears at the content of the cart. Through the link the user is directed to the page of the website where the appropriate frame can be selected. The frame is added to the cart after the 'Buy' button is clicked by the user. It is not possible to buy those artworks that are designed to be displayed on a digital frame without buying a digital frame as well.

If the user would like to add further artworks to their cart, it is possible through 'Artworks'. During browsing in 'Artworks' the content of the cart does not change. If the user does not want to add further artworks, the content of the cart can be checked through pressing 'Buy' button. After the user has checked the content of the cart,they select the desired delivery option and type personal data as well as delivery address in.

The Seller has the rigth to correct any possible mistake or missing infromation about the products or prices in the webshop. In such cases the Seller infroms the Buyer as soon as possible after the recognition of the failure and the necessary modification of the infromation. In such cases the user has the rigth to either confirm their order again or withdraw from sale.

The user sends their order by clicking on 'Buy' button after having given all the necessary data and double-checking if all the given data are correct. In addition, the user may send the gallery their comments about the sale or may inform the gallery about any further wishes via email.

How orders are processed

We process orders within 48 hours. The user receives a confirmation email after the order has been made. If this email does not arrive in time, that is maximum 48 hours after the order, the user is exempted from the contractual obligation. The order and the confirmation is considered to be arrived when they become available for the Seller or the user. The Seller refuses the responsibility for confirmation if the order does not arrive to the Seller, because the User has given a wrong email address during placing the order, or because the User cannot receive further emails in their inbox due to the fact that their inbox is full.

To modify data

The User may undo steps during placing the order and modify data that they have given before they press the 'Order' button.

Confirmation of order receipt

There is a confirmation of order receipt email sent to the Buyer from MyMuseum. First, the Buyer receives an automatically generated email upon the receipt of the order, then MyMuseum informs the Buyer about delivery / pick-up time in a further email. In case of any arrangement is needed about the status of the order or a potential modification of the order, contact us via mymuseum.art@gmail.com

Payment Conditions

The Buyer may make the payment through the Pay Pal online payment platform from our webshop or in cash in our gallery in the case of a personal takeover of the artwork .

Delivery

In case of a takeover in the gallery MyMuseum informs the Buyer about the expected time of the takeover via an email following the order receipt confirmation. The Buyer is entitled to take the artwork over in the gallery maximum 7-9 working days following the receipt of the confirmation unless there are specific conditions discussed in the email sent upon the confirmation of order receipt. The Buyer is obliged to check if the bought item is damaged, and is entitled to refuse to take it if it is. We offer pick-up times in the opening hours of the gallery.

Right of withdrawal

The Buyer in case they are qualified as a Consumer is entitled to withdraw from sales within 14 days. The 14 day period starts on the day when the Buyer or a person entitled to take over the item by the Buyer takes the bought item over from the staff in the gallery or the delivery person.

If the Buyer decides to withdraw from the sale, they are obliged to send a form including their intention of withdrawal via email to mymuseum.art@gmail.com or by post to Dohány utca 30/a, Budapest, 1074. If the Buyer decides to withdraw from sale and sends us the email or the letter, we will send a confirmation of withdrawal receipt via a durable medium such as electronic mail.

The form should be sent within the 14 day period allocated for withdrawal of sale.

In case of withdrawal, the Buyer is obliged to compensate for any service provided by MyMuseum within maximum 14 days from the takeover of the bought item. Compensation must be paid in the same payment method used previously. The delivery fee of the return of the bought product should be paid by  the Buyer. MyMuseum is entitled to pay the compensation only after the bought item has been returned.

The Buyer is obliged to return the bought item as soon as possible but within maximum 14 days from the arrival of the form of the withdrawal intention.

Based on Artice 45/2014 (II.26) Korm.rendelet 29 § (1) i) about agreements between the Consumer and the Company the Buyer cannot use their right of withdrawal if the packaging of the bought item has been damaged.

Warranty

In what cases can the Buyer use their right of warranty?

In case of defective execution the Seller is obliged to provide warranty following the article 151/2003. (IX. 22.) Korm. on durable consumer prodcuts.

What right within what deadlines are the Buyer entitled to based on the warranty?

In case of warranty the rights stipulated in the Civil Code apply to the Buyer within 1 year from the time the item was bought.

When is the Seller exempt from providing warranty?

Only if the Seller is able to prove that the damage or defective operation appeared after the execution has been performed.

Intellectual property rights

The website of MyMuseum is under the protection of intellectual property rights. The use, printing, reproduction, publishing, distribution, storing or using it for any other public or commercial use of the content on the website are only allowed upon having received written permission from MyMuseum.

Data protecion

Tünde Török sole trader (hereinafter: Data Controller) manages personal data of the registered users in connection with online commercial activities for the purpose of executing orders and related activities such as invoicing. Only those personal data are used that are unavoidable to fulfil the purpose of data controlling.

Personal data are managed for the period of time and depth that is needed to fulfil the purpose of the data controlling. The Data Controller protects their registered users’ data in every possible way. The address of the Data Controller: 30/a Dohány utca, Budapest, H-1074

Contact details of the Data Controller: info@mymuseum.co

The legal basis for data controlling: the Article 2011. évi CXII. on the right to self-determination as regards information and information freedom paragpraph 5. § (1) a) The consent of data subject.  Consent to data controlling:  The user gives their consent to data controlling of their peronsal data which they voluntarily provide when they register.

Data subject: registered users

Data controlled: data necessary for placing an order provided by the registered users when placing an order: name, contact details (phone number, email), delivery address. People entitled to be informed of the data: - The commercial and delivery associates, supporters, agents of MyMuseum. The timeframe of data controlling: as stipulated in the Civil Code after the execution of the order. The Buyer may ask the Data Controller to:

- be informed about how their personal data are managed,  - modify their personal data,  - delete or block their personal data.

The Buyer may view, modify or delete their personal data having logged in with the use of the username and password they have given when they were registering. If an order had been sent before the data were changed, the data valid at the time of placing the order will be attached to the order. To change, delete or view the data attached to the order the Buyer needs to contact the Data Controller personally, by phone or via email. The Data Controller is obliged to provide the requested information in writing as soon as possible after the receipt of the request, but within maximum 10 days. If the Data Controller finds the request for modification or deletion reasonable, they are supposed to act as soon as possible so that the request is fulfilled.If the Buyer is not satisfied with how the Data Controller reacted, they are entitled to go to court to exercise their right of personal data protection or to contact the National Data Protection and Information Freedom Authority ( www.naih.hu/kapcsolat.html ).  Article CXII of 2011 on the right of self-determination and the freedom of information is to be read below:

Complaints handling and other remedies

The Buyer is entitled to contact MyMuseum (using the contact details included in the present agreement) about any customer complaints concerning the services and products of MyMuseum.

If there is a legal dispute between MyMuseum and the Buyer and it cannot be settled through negotiations between the two parties, the Buyer is entitled to commence legal proceedings, furthermore the following remedies are available in case of consumer dispute:

- Compaint at the consumer protection authority

- commencing the proceeding of the conciliation panel

- commencing legal proceedings

 It is the local (in accordance with the Buyer’s address) panel that is competent in case of a commencement of the proceeding of the conciliation panel. 

In case of the lack of address within Hungary it is the headquarter of the company included in the legal dispute that determines the competent panel.

In case of the request submitted by the Buyer, it is possible for the Buyer to appoint a conciliation panel instead of those described in paragpraph 1, and 2.

Miscellaneous

The content of the present EULA – including the conditions of ordering - , the prices displayed on the webpage of MyMuseum, www.mymuseum. co, are only valid in case of online purchase (in case of online order has been placed).

The Buyer acknowledges and accepts all the conditions included in the present agreement upon registration or placing an order.

The present EULA is subject to Hungarian law. If not regulated by the present agreement the Hungarian law must be followed with special respect to Article V of 2013 in the Civil Code and Article CVIII on electronic commercial services as well as services in connection with information society.

MyMuseum is entitled to unilaterally modify the present EULA if the registered users are informed prior to the changed. The modified conditions will be in effect from the user’s first log in after the changed and must be applied from then on.

The Operator of the Webshop has the right to make any adjustments to the Webshop at any time or shift to using a different domain without informing the registered users in advance.

The present End User License Agreement come to effect: 26 November, 2021.